Logo firmy Cadmost Mail do firmy Cadmost
Pojazdy obciążające most Widok całego obciążanego mostu

Próbne obciążenia mostów

Próbne obciążenia obiektów mostowych wykonujemy już przez prawie 20 lat. Mamy w tym względzie ogromne doświadczenie. Badania realizowane były najczęściej w kooperacji z Zespołem Badań Terenowych Politechniki Śląskiej, który oprócz tego, że jest jednostką naukową, posiada również wdrożony system zarządzania jakością zgodny z PN-ISO 17025. Spełnione są w ten sposób wymagania Zarządzenia nr 47 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.08.2011 oraz Standardów Technicznych PKP PLK CNTK - Tom III dla modernizacji lub budowy linii kolejowych z 2009 r.

Badania prowadzone są na terenie całej Polski. Główne metody badawcze to: pomiar ugięć przęseł za pomocą czujników zegarowych, indukcyjnych i laserowych, pomiar odkształceń za pomocą tensometrów elektrooporowych i strunowych, pomiar osiadań podpór za pomocą niwelacji precyzyjnej oraz pomiar drgań za pomocą akcelerometrów i wibrometrów laserowych. Wykonujemy zarówno badania statyczne, jak i dynamiczne, inspekcje i oceny stanu technicznego z badaniami materiałowymi przy wykorzystaniu urządzeń do badań nieniszczących.

Mamy na swoim koncie przebadanych ponad 600 obiektów na autostradach A1, A2, A4, A6, A18, na drogach szybkiego ruchu S1, S3, S7, S8, S14, S69, S89, na liniach kolejowych (również dużych prędkości >200 km/h) CMK, E65, E30 i innych drogach krajowych i wojewódzkich. Współpracowaliśmy z takimi firmami jak Budimex, Mota-Engil, Strabag, Dragados, Intercor, Polimex-Mostostal, Poldim, Warbud, Mosty-Łódź, MSF, Doprastav, Energopol, Eurovia. Wyniki i doświadczenie zdobywane w realizowanych przez nas badaniach mostów pod próbnym obciążeniem wykorzystywane są również w naszej działalności naukowo-badawczej. Nasi pracownicy mogą poszczycić się wieloma publikacjami z tego zakresu (również zagranicznymi) oraz kilkoma rozprawami doktorskimi. Działania te docenione zostały między innymi przez Związek Mostowców RP, który w 2009 roku wyróżnił dwóch członków naszego zespołu nagrodą im. Mieczysława Rybaka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej.

Zobacz galerie próbnych obciążeń