Logo firmy Cadmost Mail do firmy Cadmost
Pojazdy obciążające most Widok całego obciążanego mostu

O firmie

Firma CADmost Projekt powstała w 1995 r. – w pierwszych latach działalności występowała pod nazwą AMS Biuro Techniczne. CADmost Projekt jest biurem projektów specjalizującym się w budownictwie mostowym.

Działalność firmy ukierunkowana jest ­­­­na opracowywanie projektów nowych obiektów mostowych, remontów oraz ekspertyz stanu technicznego.

Prowadzimy również bardzo aktywną współpracę z Politechniką Śląską w zakresie badawczym konstrukcji mostowych (obciążenia próbne obiektów mostowych – statyczne i dynamiczne).

Uczestniczymy w międzynarodowych programach badawczych Asia – Link.

Jako autoryzowany developer firmy Autodesk jesteśmy autorem programu BeStCAD, który jako nakładka na AutoCAD-a wspomaga projektowanie budowlanych konstrukcji inżynierskich: żelbetowych, sprężonych i stalowych.