Logo firmy Cadmost Mail do firmy Cadmost
Pojazdy obciążające most Widok całego obciążanego mostu

Zapytania ofertowe

   Gliwice, dnia 4-08-2016 r.

 


Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/2016

w ramach projektu pn. "Wykorzystanie technologii BIM oraz poszerzonej rzeczywistości AR w planowaniu i inspekcji obiektów infrastruktury technicznej z użyciem mobilnej aplikacji InfraSmARt-Inspection" na stanowiska:

  • Kierownik Naukowy Projektu - 1 osoba,
  • Pracownik Naukowo-Badawczy - 4 osoby,
  • Inżynier Mostowy - 2 osoby.
   Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2016

w ramach projektu pn. "Wykorzystanie technologii BIM oraz poszerzonej rzeczywistości AR w planowaniu i inspekcji obiektów infrastruktury technicznej z użyciem mobilnej aplikacji InfraSmARt-Inspection" na stanowiska:

  • Kierownik Naukowy Projektu - 1 osoba,
  • Pracownik Naukowo-Badawczy - 4 osoby,
  • Inżynier Mostowy - 2 osoby.
   Pliki do pobrania:


Informacja o udzielonym zamówieniu

   Gliwice, dnia 15-08-2016 r.

   Pliki do pobrania: